top of page

VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

For terms in English click here

Som en del av sitt kvalitetssäkringsprogram vill MALM ELITE alltid vara transparent. Följaktligen har vi försökt se till att våra villkor presenteras i ett lättförståeligt format. Observera att dessa villkor ska läsas tillsammans med offert. Betalning ac deposition bekräftar att ni accepterar offerten och de medföljande villkoren.

 

OFFERT

Offertet inkluderar fullständigt fordonsuthyrning med concierge och alla tillhörande bränslekostnader och baseras på den information ni har gett oss. Ytterligare eller efterföljande destinationer som rekommenderas efter godkännande av offerten måste prissättas i enlighet med detta. Ni måste acceptera det innan arbetet kan fortsätta. Standardband i en färg efter eget val och flaskor med stillvatten tillhandahålls också som en artighet. Notera vi är inte ett transportbolag utan våra fordon är huvudsakligen till för fotografering och filminspelning till speciell tillfällen och evenemang. Givetvis går det bra att åka med mellan olika destinationer där fotografering och/eller filminspelning ska ske på. Vid bokning har ni gett oss löfte att inte använda våra fordon för vad lagen tolkar som transport. Upptäcker vi om sådant har vi att avbryta uppdraget med omedelbart. Återbetalning medges ej. 

 

Offertet anger det totala antalet timmar som fordonet har kontrakterats till dig. Om er användning av fordonet överstiger det totala antalet avtalade timmar, debiteras överskottet i multiplar av 30 minuter till den extra timpris som anges i ert offert om inget annat anges. För att undvika tvivel debiteras exempelvis 20 minuter på 30 minuter. Betalningen för den extra tiden måste avtalas och betalas före den extra tid som uppstår. Om betalning sker utanför normala öppettider kan betalningen ske direkt till er Concierge. Om ytterligare timmar sannolikt kommer att uppstå, kan misslyckande eller vägran att betala de extra avgifterna mycket väl resultera i att uppdraget avslutas med omedelbar verkan. Minsta hyresperiod på en bokning på en enda dag är 2 (två) timmar. Parkeringsavgifter är exkluderade om inget annat anges i offert. Vi förse er med dryck och tilltugg som är proper och av normal mängd utifrån antal gäster och den bokade tid. Måltider inkluderas ej om inget annat anges. Vi kommer alltid förse med mat, varor eller annat som efterfrågas för att försäkra er om den bästa möjliga upplevelsen om ni inte kan förse detta själv. Värdet av dessa köp kommer att faktureras. Vi förbehåller oss dock rätten att kräva förskottsbetalning under uppdraget. Det är extremt vanligt att de avtalade timmarna överskrids. Vi rekommenderar, och det är mer kostnadseffektivt, att boka ytterligare en timme från start. Vid de fall tiden överstiger det totala antalet avtalade timmar och inte regleras på plats, skickas restskuld som en faktura om inget har överenskommit. Fakturaavgift är 250kr. Dröjsmålsränta 10%.

BETALNING

Vid bokningsbekräftelsen måste ni betala en återbetalningsbar deposition motsvarande 25% av det totala värdet av bokningen om inget annat angetts. Denna betalning säkerställer att fordonet inte kommer att avtalas med någon annan part på det avtalade datumet under de avtalade hyrestiderna. Detta är endast föremål för att det återstående saldot erhålls som godkända medel 2 kalendermånad före bokad datum. Om en bokning görs inom 2 kalendermånad kan betalning göras i samband med uppdraget. Notera att en bokningsbekräftelse skickas endast ut när parter har kommit överens om bokningen och bokningsdetaljerna.

När bokningsbekräftelse skickas i samband med muntlig överenskommelse, anses bokning fastställt även utan skriftlig bekräftelse. Kund måste återkoppla om bokningen är felaktig eller om ändringar behövs göras.

Betalning kan göras med direkt banköverföring, betalkort eller kreditkort. Vi kan också ta emot kontanta betalningar.

 

Din betalning är inte överförbar. Det gäller specifikt det fordon som begärs för datum och tider för avtalad hyra och för de angivna destinationerna.

 

Observera: Betalning av er insättning bekräftar att ni accepterar offerten, att ni har mottagit och accepterar våra villkor. Vid bokningsbekräftelse där betalning ska ske på annan sätt anses offerten godkänd om inga invändningar gjorda inom 48 timmar.

 

ANNULLERING

Meddelande om annullering av bokning måste göras skriftligen och senast 2 kalendermånader före det bekräftade hyresdatumet. Bokningar gjorda inom 2 månader kan ej makuleras. Till vis mån vid datum där det inte sker många bokningar kan MALM Elite godta annullering. Dock vid somliga högsäsongsperioder som exempelvis studentfirandet kan detta ej accepteras då man oftast hinner neka andra förfrågningar. MALM Elite kommer att tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på uppsägning av avtalet tillsammans med information om eventuella pengar som kan betalas eller återbetalas i enlighet med hyresavtalet. Observera: Om meddelande om avbokning mottas inom 2 månader kommer ni att bli ansvarig för återstående saldo i den bekräftade bokningen. Till vis mån kan ändring av datum accepteras om detta inte resulterar i en dubbelbokning. Annullering kan även accepteras fram till sista datum och en annan bokningsförfrågan görs den dagen. Om nytt datum är inte ännu fastställt ska bokningen betalas om det är överenskommen att denna skulle betalas i samband med ett uppdrag. Ombokning kan endast göras en gång. Det går bra att överlåta bokningstillfället och vi försöker så klart även hjälpas åt med detta. Fakturaavgift återbetalas ej. Administrationskostnad om 490kr dras från återbetalningssumman.

 

SKYDDA VÅRA CONCIERGE OCH VÅRA FORDON

För att garantera säkerheten för våra Concierge och upprätthålla de högsta kvalitetsstandarder som ni, vår klient, har förväntat er att röka och konsumtionen av mat i fordonet är uttryckligen förbjudet. Konsumtion av drycker är tillåten men strikt på er egen risk. Eventuella spill som kräver professionell återställning kommer att debiteras er i enlighet med detta. En omfattande inspektion av skada av både interiören och utsidan av fordonet genomförs innan fordonet lämnar våra lokaler och även när det återlämnas. Detaljerna i dessa inspektioner registreras på ett skadeskyddsark.

Vi förstår att i en anda av bröllopsfester kanske er fest eller associerade parter vill bli fotograferade i eller runt fordonet. Detta är när skador mest sannolikt uppstår. Vi ber med respekt att ni informerar alla er gäster om att inte röra vid / luta sig på fordonet. Fotografering i eller runt fordonet måste godkännas av er concierge innan det äger rum.

 

Skulle ytterligare skador konstateras som ett direkt resultat av oaktsamt eller förbjudet beteende, kommer ni bli ansvarig för kostnaden för reparation och förlust av affärer medan fordonet repareras.

 

Våra Concierge är mycket erfarna och mogna individer som alltid kommer att agera med största respekt och diskretion. Medan de ansvarar för fordonet har våra Concierge fullständig befogenhet att vägra någon passagerare som genom sitt beteende enligt Concierge (som kommer att vara ensam bedömare) utgör ett hot mot Conciergen, fordonet, andra passagerare eller trafikanter.

 

Våra Concierge förbehåller sig rätten att avsluta uppdraget med omedelbar verkan om någon medlem i ert parti, eller associerade parter, uppvisar något beteende som anses vara oacceptabelt. Vid sådan tillfälle faktureras eventuell obetald tid.

 

Ni är ansvarig för eventuella skador som de eller deras parti, eller eventuella associerade parter, kan ha orsakat, oavsett hur det sker. Kostnader för sådan skada faktureras direkt till er med den faktiska kostnad plus 15%. Kostnader kan också inkludera för inkomstbortfall medan fordonet repareras.

 

Dekoration av fordonet med band får endast utföras av Conciergen. Om ni vill leverera skräddarsydda bröllopsband, kommer vi att arbeta med er för att säkerställa att ett band av acceptabel kvalitet väljs från en godkänd tillverkare. Band av dålig kvalitet har varit kända för att skapa dyra skador på lackering genom att läcka färgämne. Bröllopsband efter eget val KOMMER INTE användas utan godkännande.

 

Observera: Under inga omständigheter tillåter vi någon annan än vår Concierge som ni har avtalat med att köra fordonet eller inta förarsätet, inte ens för fotografering.

 

FÖRLUST OCH ANSVAR

Våra fordon hålls i orörda skick och underhålls i enlighet med tillverkarens instruktioner. Vi kan inte ta ansvar för oförutsedda omständigheter inklusive men inte begränsat till mekaniska haverier, olyckor, punkteringar, ändrade regler från myndighet, nekade tillträde till platser eller länder pga ändrade regler eller restriktioner, svåra trafik- eller väderförhållanden eller andra händelser, handlingar från Gud som uppfattas som utanför vår kontroll. Återbetalning kan inte krävas, hävas samt kan skadestånd ej krävas. Obetalda kostnader ska fortfarande regleras. Vid "no show" kan bokningen överlåtas till annan part eller annat datum accepteras om detta inte resulterar i en dubbelbokning.  

I den osannolika händelsen av en mekanisk haveri som gör fordonet osäkert att köra eller immobiliserar fordonet kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att antingen byta ut fordonet för ett liknande fordon från våra partners eller åtminstone tillhandahålla alternativa transporter mellan era fotogaferingsplatser.

 

Om vi ​​inte kan leverera i något av fallen kommer vi att återbetala alla hyreskostnader med en diskretion med betalning på högst 1500kr alternativt dras denna summan från fakturan och därmed upphöra vårt ansvar gentemot dig. Gäller ej ärenden där vår fordon blivit skadad av annan motpart. Återbetalning sker inom 30 dagar. Vid försäkringsärende eller annan tvist kan detta ta längre tid. Notera för fordon där vi endast agerat som förmedlare (ta emot bokning och betalning) ansvarar vi inte för mer än återbetalningar. 

 

När uppdraget avslutats kontrolleras och rengörs fordonet noggrant när den återlämnas. Om det finns några föremål som hittas kommer ni omedelbart att meddelas. Era varor kommer att göras tillgängliga för hämtning. Givetvis kan detta även postas till dig. I det olyckliga fallet att föremål rapporteras men inte hittas i fordonet kan MALM Elite inte ta något ansvar eller ansvar för förlust av sådana föremål.

RÄTT TILL PRISJUSTERING

I samband vid kraftigt ökad inflation eller drivmedelspriser kan vi öka vår arvode för att kompensera för detta. Detta gäller även färdig bokade samt färdig betalda bokningar. Vid drivmedel gör tilläggs efter de första ökad 2 kr per liter från bokningstillfället.  Därefter är vår kostnad 3 kr för varje ökad 1kr/l. Total summan är räknad 3 liter per mil x antal påbörjad mil. Exempel: Drivmedel ökar med 4 kr och ett uppdrag är total 15 mil. Priset beräknas 3 (liter) x 2kr x 15 mil = 180kr.

KONFIDENTIALITET

Vi respekterar er rätt till integritet. Vi arbetar med absolut diskretion och sekretess. Våra Concierge har inte tillåtelse att ta bilder eller begära autografer, och de får inte heller diskutera detaljerna i ett visst uppdrag till utomstående innan dem är färdiga.

 

TILLVÄGASÄTT KLAGOMÅL

Vi är stolt över sin kundvårdscharter. Om ni har några anledningar till klagomål ber vi er att kontakta oss skriftligen så snart som det är praktiskt möjligt men helst inom 7 dagar efter uppdraget. Gärna så detaljerat som  möjligt. Vi lovar att undersöka ditt klagomål till fullo. När det är möjligt kommer vi att rapportera tillbaka våra resultat till er och de åtgärder som vidtagits, och vi strävar efter att göra detta inom sju dagar efter mottagandet av ert klagomål.

INDRIVNING AV KVARSTÅENDE KOSTNADER & TVIST

Vi gör vårt bästa att komma överens med våra klienter enligt villkor ovan men även för allmän trivsam upplevelse. Vår målsättning är alltid att hitta det mest rättvisa alternativ och som ger er minst bekostnad. Exempelvis kommer vi alltid be er betala till oss direkt om kostnader förekommer. När ni bokar via en av våra partners gäller deras kostnader, regler och policy i första hand. I alla andra fall gäller våra avgifter. Ni godkänner att våra partners kan driva in kostnader åt våra vägnar. I annan fall gör vi detta. Vid de fall våra partners utför indrivning tillkommer deras kostnader / provisioner ovan på våra kostnader samt tillkommer ingen faktura kostnad från vår part. Vid ej betald kostnad eller faktura kan vi välja att sälja fakturan till tredje part för indrivning. Deras kostnader tillkommer utöver våra kostnader. Kreditupplysning kan förekomma.   Om vi trots detta inte kan komma överens med er eller indrivning via tredje part är ej möjligt, lämnas ärendet vidare till Malmö tingsrätt i första hand. Vår arvode för att starta en process är 5000kr utöver kostnader i fråga. Detta inkluderar inte eventuella rättsliga kostnader eller annan kostnad som kan förekomma i samband med processen.

bottom of page