top of page

VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

For terms in English click here

Som en del av sitt kvalitetssäkringsprogram vill MALM ELITE alltid vara transparent i sin affärsverksamhet. Följaktligen har vi försökt se till att våra villkor presenteras i ett lättförståeligt format. Observera att dessa villkor ska läsas tillsammans med ditt offert. Betalning av din insättning bekräftar att du accepterar offerten och de medföljande villkoren.

 

OFFERT

Offertet inkluderar fullständigt fordonsuthyrning med chaufför och alla tillhörande bränslekostnader och baseras på den information du har gett oss. Ytterligare eller efterföljande destinationer som rekommenderas efter godkännande av offerten måste prissättas i enlighet med detta. Du måste acceptera det innan arbetet kan fortsätta. Standardband i en färg efter eget val och flaskor med stillvatten tillhandahålls också som en artighet.

 

Offertet anger det totala antalet timmar som fordonet har kontrakterats till dig. Om din användning av fordonet överstiger det totala antalet avtalade timmar, debiteras överskottet i multiplar av 30 minuter till den extra timpris som anges i din offert. För att undvika tvivel debiteras en 20 minuters körning på 30 minuter. Betalningen för den extra tiden måste avtalas och betalas före den extra tid som uppstår. Om betalning sker utanför normala öppettider kan betalningen ske direkt till chauffören. Om ytterligare timmar sannolikt kommer att uppstå, kan misslyckande eller vägran att betala de extra avgifterna mycket väl resultera i att uppdraget avslutas med omedelbar verkan. Minsta hyresperiod på en bokning på en enda dag är 2 (två) timmar. Parkeringsavgifter är exkluderade om inget annat anges i ditt offert. Vi förse dig och dina gäster som färdas i vår upplevelse med dryck och tilltugg som är proper är och av normal mängd utifrån antal gäster och den tid upplevelsen sker. Måltider inkluderas ej om inget annat anges. Vi kommer alltid förse med mat, varor eller annat som efterfrågas för att försäkra dig om den bästa möjliga upplevelsen om du inte kan förse detta själv. Värdet av dessa köp kommer att faktureras efter upplevelsen. Vi förbehåller oss dock rätten att kräva förskottsbetalning senare eller under upplevelsen. Det är extremt vanligt att de avtalade timmarna överskrids. Vi rekommenderar, och det är mer kostnadseffektivt, att boka ytterligare en timme från start. Vid de fall tiden överstiger det totala antalet avtalade timmar, och inte regleras på plats, skickas restskuld som en faktura om inget har överenskommit. Faktura avgift är 250kr. Påminnelseavgift är 500kr. Dröjsmålsränta 10%.

BETALNING

Vid bokningsbekräftelsen måste du betala en återbetalningsbar deposition motsvarande 25% av det totala värdet av bokningen om inget annat angetts. Denna betalning säkerställer att fordonet inte kommer att avtalas med någon annan part på det avtalade datumet under de avtalade hyrestiderna. Detta är endast föremål för att det återstående saldot erhålls som godkända medel en kalendermånad före anställningsdatumet. Om en bokning görs inom 1 kalendermånad kan betalning göras i samband med uppdraget. Notera att en bokningsbekräftelse skickas endast ut när parter har kommit överens om bokningen och boknings detaljerna.

När bokningsbekräftelse skickas i samband med muntlig överenskommelse, anses bokning fastställt även utan skriftlig bekräftelse. Kund måste återkoppla om bokningen är felaktig eller om ändringar behövs göras.

Betalning kan göras med direkt banköverföring, betalkort eller kreditkort. Vi kan också ta emot kontanta betalningar.

 

Din betalning är inte överförbar. Det gäller specifikt det fordon som begärs för datum och tider för avtalad hyra och för de angivna destinationerna.

 

Observera: Betalning av din insättning bekräftar att du accepterar offerten och att du har mottagit och accepterar de allmänna villkoren som du har fått. Vid bokningsbekräftelse där betalning ska ske på annan sätt anses offerten godkänd om inga invändningar gjorda inom 48 timmar.

 

ANNULLERING

Meddelande om annullering av bokning måste göras skriftligen och senast 2 kalendermånader före det bekräftade hyresdatumet. Bokningar gjorda inom 2 månader kan ej makuleras. Till vis mån vid datum där det inte sker många bokningar kan MALM Elite godta annullering. Dock vid somliga högsäsongsperioder som exempelvis studentfirandet kan detta ej accepteras då man oftast hinner neka andra förfrågningar. Företaget kommer att tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på uppsägning av avtalet tillsammans med information om eventuella pengar som kan betalas eller återbetalas i enlighet med hyresavtalet. Observera: Om meddelande om avbokning mottas inom 2 månader kommer du att bli ansvarig för återstående saldo i den bekräftade bokningen. Till vis mån kan ändring av datum accepteras om detta inte resulterar i en dubbelbokning. Annullering kan även accepteras fram till sista datum och en annan bokningsförfrågan görs den dagen. Om nytt datum är inte ännu fastställt ska bokningen betalas om det va överenskommen att denna skulle betalas i samband med ett uppdrag. Ombokning kan endast göras en gång. Det går bra att överlåta bokningstillfället och vi försöker så klart även hjälpas åt med detta. Fakturaavgift återbetalas ej. Administrationskostnad om 490kr dras från återbetalningssumman.

 

SKYDDA VÅRA CHAUFFEURER OCH VÅRA FORDON

För att garantera säkerheten för våra chaufförer och upprätthålla de högsta kvalitetsstandarder som du, vår klient, har förväntat dig att röka och konsumtionen av mat i fordonet är uttryckligen förbjudet. Konsumtion av drycker är tillåten men strikt på hyresgästernas risk. Eventuella spill som kräver professionell återställning kommer att debiteras hyresgästen i enlighet med detta. En omfattande inspektion av skadan av både interiören och utsidan av fordonet genomförs innan fordonet lämnar våra lokaler och även när det återlämnas. Detaljerna i dessa inspektioner registreras på ett skadeskyddsarket.

Vi förstår att i en anda av bröllopsfester kanske din fest eller associerade parter vill bli fotograferade i eller runt fordonet. Detta är när skador mest sannolikt uppstår. Vi ber med respekt att du informerar alla dina gäster om att inte röra vid / luta sig på fordonet. Fotografering i eller runt fordonet måste godkännas av chauffören innan den äger rum.

 

Skulle ytterligare skador konstateras som ett direkt resultat av oaktsamt eller förbjudet beteende, kommer du som Hyrare att bli ansvarig för kostnaden för reparation och förlust av affärer medan fordonet repareras.

 

Våra chaufförer är mycket erfarna och mogna individer som alltid kommer att agera med största respekt och diskretion. Medan de ansvarar för fordonet har våra chaufförer fullständig befogenhet att vägra någon passagerare som genom sitt beteende enligt chauffören (som kommer att vara ensam bedömare) utgör ett hot mot chauffören, fordonet, andra passagerare eller trafikanter.

 

Våra chaufförer förbehåller sig rätten att avsluta uppdraget med omedelbar verkan om någon medlem i ditt parti, eller associerade parter, uppvisar något beteende som anses vara oacceptabelt. Vid sådan tillfälle faktureras eventuell obetald tid.

 

Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador som de eller deras parti, eller eventuella associerade parter, kan ha orsakat, oavsett hur det sker. Kostnader för sådan skada faktureras direkt till hyraren till faktisk kostnad plus 15%. Kostnader kan också inkludera för inkomstbortfall medan fordonet repareras.

 

Dekoration av fordonet med band får endast utföras av chauffören. Om du vill leverera skräddarsydda bröllopsband, kommer företaget att arbeta med dig för att säkerställa att ett band av acceptabel kvalitet väljs från en godkänd tillverkare. Band av dålig kvalitet har varit kända för att skapa dyra skador på lackering genom att läcka färgämne. Bröllopsband efter eget val KOMMER INTE användas utan godkännande.

 

Observera: Under inga omständigheter tillåter vi någon annan än vår chaufför som du har avtalat med att köra fordonet eller inta förarsätet, inte ens för fotografering.

 

FÖRLUST OCH ANSVAR

Våra fordon hålls i orörda skick och underhålls i enlighet med tillverkarens instruktioner. Företaget kan inte ta ansvar för oförutsedda omständigheter inklusive men inte begränsat till mekaniska haverier, olyckor, punkteringar, ändrade regler från myndighet, nekade tillträde till platser eller länder pga ändrade regler eller restriktioner, svåra trafik- eller väderförhållanden eller andra händelser, handlingar från Gud som uppfattas som utanför MALM ELITEs kontroll. Återbetalning kan inte krävas, hävas samt kan skadestånd ej krävas. Obetalda kostnader ska fortfarande regleras. Vid "no show" kan bokningen överlåtas till annan part eller annan datum accepteras om detta inte resulterar i en dubbelbokning.  

I den osannolika händelsen av en mekanisk haveri som gör fordonet osäkert att köra eller immobiliserar fordonet kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att antingen byta ut fordonet för ett liknande fordon från vår flotta eller åtminstone tillhandahålla alternativa transporter.

 

Om vi ​​inte kan leverera i något av fallen kommer vi att återbetala alla hyreskostnader med en diskretion med betalning på högst 1500kr alternativt dras denna summan från fakturan och därmed upphöra vårt ansvar gentemot dig. Notera för fordon där vi endast agerat som förmedlare (ta emot bokning och betalning) ansvarar vi inte för mer än återbetalningar. 

 

När uppdraget avslutats kontrolleras och rengörs fordonet noggrant när det återlämnas. Om det finns några föremål som hittas kommer du omedelbart att meddelas. Dina varor kommer att göras tillgängliga för hämtning. Givetvis kan detta även postas till dig. I det olyckliga fallet att föremål rapporteras men inte hittas i fordonet kan företaget inte ta något ansvar eller ansvar för förlust av sådana föremål.

RÄTT TILL PRISJUSTERING

I samband vid kraftigt ökad inflation eller drivmedelspriser kan vi öka vår arvode för att kompensera för detta. Detta gäller även färdig bokade samt färdig betalda bokningar. Vid drivmedel gör tilläggs efter de första ökad 2 kr per liter från bokningstillfället.  Därefter är vår kostnad 3 kr för varje ökad 1kr/l. Total summan är räknad 3 liter per mil x antal påbörjad mil. Exempel: Drivmedel ökar med 4 kr och ett uppdrag är total 15 mil. Priset beräknas 3 (liter) x 2kr x 15 mil = 180kr.

KONFIDENTIALITET

MALM ELITE respekterar din rätt till integritet. Vi arbetar med absolut diskretion och sekretess. Våra chaufförer har inte tillåtelse att ta bilder eller begära autografer, och de får inte heller diskutera detaljerna i ett visst uppdrag till utomstående innan dem är färdiga.

 

TILLVÄGASÄTT KLAGOMÅL

Företaget är stolt över sin kundvårdscharter. Om du har några anledningar till klagomål ber vi dig att kontakta oss skriftligen så snart som det är praktiskt möjligt men helst inom 7 dagar efter uppdraget. Ange hur mycket information som möjligt. Vi lovar att undersöka ditt klagomål till fullo. När det är möjligt kommer vi att rapportera tillbaka våra resultat till dig och de åtgärder som vidtagits, och vi strävar efter att göra detta inom sju dagar efter mottagandet av ditt klagomål.

INDRIVNING AV KVARSTÅENDE KOSTNADER & TVIST

Vi gör vårt bästa att komma överens med våra klienter enligt villkor ovan men även för allmän trivsam upplevelse. Vår målsättning är alltid att hitta det mest rättvisa alternativ och som ger er minst bekostnad. Exempelvis kommer vi alltid be er betala till oss direkt om kostnader förekommer. När ni bokar via en av våra partners gäller deras kostnader, regler och policy i första hand. I alla andra fall gäller våra avgifter. Ni godkänner att våra partners kan driva in kostnader åt våra vägnar. I annan fall gör vi detta. Vid de fall våra partners utför indrivning tillkommer deras kostnader / provisioner ovan på våra kostnader samt tillkommer ingen faktura kostnad från vår part. Vid ej betald kostnad eller faktura kan vi välja att sälja fakturan till tredje part för indrivning. Deras kostnader tillkommer utöver våra kostnader. Kreditupplysning kan förekomma.   Om vi trots detta inte kan komma överens  med er eller indrivning via tredje part är ej möjligt, lämnas ärendet vidare till Malmö tingsrätt. Vår arvode för att starta en process är 5000kr utöver kostnader i fråga. Detta inkluderar inte eventuella rättsliga kostnader eller annan kostnad som kan förekomma i samband med processen.

bottom of page